Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás
Úprava cenníka parkovania k 1.4.2019
SPÄŤ NA NOVINKY, ZĽAVY A PODUJATIA

Úprava cenníka parkovania k 1.4.2019


Od 1.apríla 2019 sa v nákupno – zábavnom centre Aupark Košice mení cena parkovného. Aj naďalej budú mať návštevníci nákupného centra prvú hodinu parkovania za 0,30 € a druhú hodinu za 0,30 €. Po tomto čase však každá ďalšia začatá hodina bude stáť 2,50 € oproti súčasným dvom eurám. 

Pri opustení parkoviska do 20 min. od vjazdu bude parkovanie naďalej bezplatné.

Hodiny parkovania sa aj naďalej nekumulujú. To znamená, že návštevníci sa môžu po 3 hodinách vrátiť do nákupného centra a opäť budú platiť základnú sadzbu: za prvú začatú hodinu 0,30 €, za druhú začatú hodinu 0,30 € a od tretej začatej hodiny 2,50 €.

Zákazníci budú môcť naďalej parkovať zdarma prvých 6 hodín počas víkendu a štátnych sviatkov. Po prekročení tohto času bude parkovacia sadzba 2,50 € za každú začatú hodinu.


Upozornenie: Dňa 01.04  kedy dochádza k zmene cenníka môžu byť niektoré platby vyúčtované kombináciou starého/nového cenníka. Môže to nastať hlavne v prípadoch nočného parkovania v čase zmeny cenníka.