Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Žiadosť o reklamu

v prípade záujmu o krátkodobý prenájom zašlite vašu žiadosť na adresu:  lubica.bobakova@nepirockcastle.com 

v prípade záujmu o dlhodobý  prenájom zašlite vašu žiadosť na adresu: marcel.boros@nepirockcastle.com.

Katalóg krátkodobého prenájmu a reklamných plôch