Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA FACEBOOK-U a INSTAGRAME

Pravidlá súťaže na Facebook-u a Instagrame

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKOVEJ A INSTAGRAMOVEJ STRÁNKE AUPARK KOŠICE

SÚŤAŽ SPOT ZMYSELNÉ NÁKUPY o darčekové balíčky od zapojených partnerov

1. Organizátorom súťaže je Aupark Košice SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Košice“). Kontaktná osoba súťaže: Katarína Buzalková, katarina.buzalkova@nepirockcastle.com

2. Súťaž prebieha v termíne od 16.3.2023 do 19.3.2023 na Facebooku aj Instagrame.

3. Výhrou v súťaži sú Darčekové balíčky zapojených partnerov:

FACEBOOK

BALÍK č.1: 1x víno Matyšák, 1x balíček od Manufaktura, 1x pozvánka na whopper menu od Burger King, 1x 30% poukážka do CCC, 1x Douglas krém na ruky

BALÍK č.2: 1x darčekový balíček produktov od Bio Organic, 1x 30% poukážka do CCC, 1x sviečka od Albi Slovensko

BALÍK č.3: 1x darčekový balíček produktov od Bio Organic, 1x 30% poukážka do CCC, 1x sviečka od Albi Slovensko

BALÍK č.4: 1x Brandy Elent distillery, 1x balíček od Manufaktura, 1x 20% poukážka do predajne Robel, 1x pozvánka na whopper menu od Burger King, 1x Douglas krém na ruky

BALÍK č.5: 1x darčeková kazeta od Pupa Milano Slovensko, 1x 30% poukážka do CCC, 1x pozvánka na whopper menu od Burger King, 1x Orsay darčeková karta v hodnote 30€, 1x SOS starostlivosť o proti nedokonalostiam na pleť od Marionnaud

BALÍK č.6: 1x darčeková kazeta od Pupa Milano Slovensko, 1x 30% poukážka do CCC, 1x pozvánka na Chripsy Chicken menu od Burger King, 1x darčeková karta od Orsay v hodnote 30€, 1x SOS starostlivosť o proti nedokonalostiam na pleť od Marionnaud

BALÍK č.7: 1x víno Matyšák, 1x dámska peňaženka od FRACOMINA, 1x 30% poukážka do CCC, 1x pero Burger King, 1x voucher v hodnote 5€ na použitie v reštauráciách Burger King, 1x sérum bezchybná pleť od Marionnaud

BALÍK č.8: 1x víno Matyšák, 1x balíček od Yves Rocher, 1x Douglas krém na ruky, 1x voucher v hodnote 5€ na použitie v reštauráciách Burger King, 1x darčeková karta Deichmann v hodnote 10€

BALÍK č.9: 1x víno Matyšák, 1x balíček od Manufaktura, 1x Douglas krém na ruky, 1x 30% poukážka od CCC, 1x pero Burger King, 1x šiltovka Burger King

BALÍK č.10: 1x víno Matyšák, 1x balíček od Yves Rocher, 1x 20% poukážka do predajne Robel, 1x pero Burger King

INSTAGRAM

BALÍK č.1: 1x darčeková kazeta od Pupa Milano, 1x pozvánka na whopper menu od Burger King, 1x 30% poukážka do CCC, 1x darčeková karta Orsay v hodnote 30€, 1x sérum bezchybná pleť od Marionnaud

BALÍK č.2: 1x darčekový balíček produktov od Bio organic, 1x sviečka od ALBI Slovensko, 1x 30% poukážka do CCC

BALÍK č.3: 1x víno Matyšák, 1x pero Burger King, 1x 30% poukážka od CCC, 1x Douglas krém na ruky, 1x dámsky opasok od FRACOMINA

BALÍK č.4: 1x víno Matyšák, 1x balíček od Yves Rocher, 1x pero od Burger King, 1x 20% poukážka do Robel

BALÍK č.5: 1x víno Matyšák, 1x ruksak Burger King, 1x šiltovka Burger King, 1x pozvánka na Cripsy Chicken Menu do Burger King, 1x DOUGLAS krém na ruky, 1x darčeková karta Deichmann v hodnote 10€

Výhercov vyžrebujeme prostredníctvom random aplikácie, pričom poradie výhercov bude totožné s číslom balíka (1.výherca získa balík č.1 atď.)

4. Organizátor súťaže vyžrebuje spolu 10 výhercov na FB a 5 výhercov na IG, ktorí získajú jeden z výherných balíčkov uvedenýchv bode 3. za týchto súťažných podmienok:

- žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 19.3.2023 popoludní

- súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový a Instagramový profil a na FB stránke Aupark Košice prostredníctvom komentára pod príspevkom (zverejnený dňa 16.3.2023) odpovedala na súťažnú otázku, alebo na IG splnila podmienky zapojenia sa do súťaže zverejnené pod príspevkom na IG @auparkkosice (zverejnený dňa 16.3.2023) a zároveň má vo svojom mobilnom telefóne stiahnutú vernostnú aplikáciu SPOT Slovakia s vytvoreným kontom na svoje meno. (Preukáže sa ňou pri vyzdvihnutí výhry.)

- súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

- výhercovia budú vyžrebovaní spomedzi komentárov.

5.   Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorý spĺňa podmienky podľa bodu 4. a zároveň správne odpovedal na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku alebo v súkromnej správe, či označením v stories na IG a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.  


6. Výhru si výherca môže vyzdvihnúť výhradne OSOBNE na správe centra NZC Aupark Košice počas pracovných dní od 7:00 do 15:00, najneskôr do 30.4.2023.  Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou!

V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Košice a na IG @auparkkosice v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku alebo Instagrame.

8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.