New Property Investments Plc (NEPI) 

NEPI logo nove.jpg

 

Spoločnosť NEPI je kótovaná obchodná spoločnosť zaoberajúca sa nehnuteľnosťami, ktorá bola založená v roku 2007. V súčasnosti disponuje kapitálom prevyšujúcim 900 miliónov eur.  Skupina sa zameriava na investície do dominantných alebo potenciálne dominantných maloobchodných aktív, ale pri vhodnej príležitosti takisto investuje do kancelárskych a priemyselných nehnuteľností. Investičná stratégia je zameraná na dlhodobé prenájmy v eurách podporené silnými firemnými zmluvami.  Skupina je riadená zvnútra, pričom integrovane kombinuje správu nehnuteľností a aktív, ako aj investičné a rozvojové schopnosti.

 

Viac informácií je k dispozícii na internetovej stránke www.nepinvest.com