Umiestnenie citadely v Aupark Košice

citadela mala.jpg

Citadelu nájdete v exteriéri pri hlavnom vchode Auparku a pri bočnom vchode z ulice Palackého (vyznačené červenou) a v interiéri na - 1 poshodí v parkovisku (vyznačené čiernou).