Jožko Farmárik

Firma Marcurius corporation s.r.o sa zaoberá predajom údených mäsových a syrových slovenských výrobkov na svojich prevádzkach JOŽKO FARMÁRIK. Naše výrobky pochádzajú so slovenských malých firiem, ktoré vyrábajú výrobky tradičným spôsobom.
WEB: www.jozkofarmarik.sk
Telefón: 0948 001 306
Číslo prevádzky: 1
Sortiment: Potraviny, noviny, tabak

Umiestnenie obchodu (prízemie)